Changeset 7788 for trunk


Ignore:
Timestamp:
01/23/13 16:42:42 (11 years ago)
Author:
angelo
Message:

Ticket #3315 - Problema ao adicionar marcador ou sinalizador em varias mensagens

Location:
trunk
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/expressoMail1_2/js/doiMenuData.js

  r7781 r7788  
  315315        } else { 
  316316            var labeleds =  (messageInfo.forceIcon ? messageInfo.labels : DataLayer.get('labeled', { 
  317                         criteria: {deepness: '2'}, 
  318                         filter: [ 
   317                        criteria: {deepness: 2}, 
   318                filter: [ 
  319319                                'AND', 
  320320                                ['=', 'folderName', msg_folder],  
   
  334334 
  335335                for (var i=0; i < labeleds.length; i++){ 
  336                     menuItems[ labeleds[i].id ? labeleds[i].id : labeleds[i].label.id] = labeleds[i].id ? labeleds[i] : labeleds[i].label; 
   336                    menuItems[ (labeleds[i].id ? labeleds[i].id : labeleds[i].label.id) ] = labeleds[i].label; 
  337337                } 
  338338                } else { 
 • trunk/prototype/modules/mail/js/label.js

  r7750 r7788  
  8383} 
  8484 
   85function returnLabels(msgsReference){ 
   86        var folderIndex = {}; 
   87   for (var i=0; i < msgsReference.length; i++) {        
   88       if( folderIndex[ msgsReference[i].folderName] ){         
   89           folderIndex[ msgsReference[i].folderName].push( msgsReference[i].messageNumber );           
   90       }else{ 
   91           folderIndex[ msgsReference[i].folderName] = [ msgsReference[i].messageNumber ]; 
   92       }       
   93   } 
   94   var labels = [];  
   95   for(var folder in folderIndex){ 
   96                var currentLabes = DataLayer.get('labeled',{ filter:[ 
   97               'AND', 
   98               ['=', 'folderName', folder ], 
   99               ['IN', 'messageNumber', folderIndex[ folder ] ] 
   100               ], criteria: {deepness: '2'}}); 
   101 
   102                if( $.isArray( currentLabes ) ) 
   103                        labels = labels.concat( currentLabes ); 
   104   } 
   105   var labelsIndex = {}; 
   106   $.each( labels, function(i, e){ 
   107       if( labelsIndex[ e.messageNumber ] ){ 
   108           labelsIndex[ e.messageNumber ][ 'labels' ].push( e.label ); 
   109       }else{ 
   110           labelsIndex[ e.messageNumber ] = e; 
   111           labelsIndex[ e.messageNumber ][ 'labels' ] = []; 
   112           labelsIndex[ e.messageNumber ][ 'labels' ].push( e.label ); 
   113       } 
   114   }); 
   115   return labelsIndex; 
   116} 
   117 
   118 
  85119function updateMessageLabels(msgsReference){ 
  86         for(var i = 0; i < msgsReference.length; i++){ 
  87                 updateLabelsColumn({msg_number: msgsReference[i].messageNumber, boxname: msgsReference[i].folderName}); 
  88         }        
   120        var labelsIndex = returnLabels(msgsReference); 
   121   $.each(labelsIndex,function(index,e){ 
   122           updateLabelsColumn({msg_number: e.messageNumber, boxname: e.folderName,labels: e.labels, forceIcon: true}); 
   123   }); 
  89124} 
  90125 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.