Changeset 8079


Ignore:
Timestamp:
04/04/13 11:35:02 (11 years ago)
Author:
douglas
Message:

Ticket #3412 - Durante a exclusão de uma mensagem é exibido o alerta de Pasta Existente

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.5/expressoMail1_2/js/main.js

  r8039 r8079  
  10091009                                        var arrayFolder = folder.split(cyrus_delimiter);  
  10101010                                        userTrashFolder = 'user'+cyrus_delimiter+arrayFolder[1]+cyrus_delimiter+special_folders['Trash']; 
  1011  
  1012                                         var has_folder = Folder.get( userTrashFolder, false ); 
   1011                                        //var has_folder = Folder.get( userTrashFolder, false );  
   1012                                        var folders = DataLayer.get("folder");  
   1013                                        $.each(folders,function(index,value){  
   1014                                                if(value && value.id == userTrashFolder)   
   1015                                                        has_folder = true;  
   1016                                        });  
   1017  
  10131018                                        if(!has_folder){ 
  10141019                                                create_new_folder(special_folders['Trash'], 'user'+cyrus_delimiter+arrayFolder[1]); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.